virmak

srp eng
proizvodi

Električni aktuatori

Električni aktuator Tip EA11

elektricni-aktuator-ea11

EA11 je osnovna verzija aktuatora za operacije otvaranja-zatvaranja sa malim momentom. EA11 se sastoji od samog uređaja, motora, skice za ugradnju i opreme za krajnje zaustavljanje.

Opcije:

  • grejni element i sigurno vraćanje osiguravaju bezbedan rad
  • dodatni granični prekidač kao poziciona povratna sprega
  • opcionalni adapter po EN ISO 5211 za F04 i F05 interfejs

Električni aktuator Tip EA21/31/42

elektricni-aktuator-ea21

Električni aktuatori EA21, EA31 i EA42 su namenjeni za aplikacije sa veoma velikim momentom. Ovi aktuatori se stoga mogu koristiti za sve vrste ventila.

Opcije:

  • signal ready to operate
  • grejni element i sigurno vraćanje osiguravaju bezbedan rad
  • dodatni granični prekidač kao poziciona povratna sprega
  • monitoring aktuatora kao dodatak: monitoring vremena ciklusa, brojač ciklusa, monitoring struje motora
  • produženje trajanja ciklusa
  • poziciona signalizacija i 4-20mA poziciona povratna sprega
  • pozicioner

Comments are closed.