virmak

srp eng
proizvodi

Senzori i instrumenti za merenje nivoa

Senzor nivoa (Signet 2250)

sl1

Signet 2250 senzor hidrostatičkog nivoa namenjen je kontroli nivoa i dubine tečnosti. Izliven je od PVDF tela i opremljen keramičkom membranom, te se može koristiti u u najagresivnijim uslovima.

Uzimajući u obzir hidrostatički pritisak, ovaj senzor daje tačan rezultat, bez obzira na uticaj pare, pene ili nepravilnosti na površini tečnosti.

Primene:

  • upravljanje skladištem
  • zaštita od prepunjavanja
  • rezervoari otpadne vode
  • tankovi za neutralizaciju

Transmiter nivoa (Signet 8250)

sl2

Ovaj transmiter je kompatibilan sa Signet 2250 senzorom. U sebi sadrži dva relejna ulaza, sa tim da se može proširiti sa još dva relejna ulaza. Ugrađena je opcija nivo-u-zapreminu sa mogućnošću prikaza zapremine tečnostu uzavisnosti od nivoa, kao i automatsko konvertovanje jedinica (galon, kilogram, stopa, metar).

Primena

  • zaštita pumpi
  • rezervoari otpadnih voda
  • linije za metalizaciju
  • tankovi za neutralizaciju

Comments are closed.