virmak

srp eng
proizvodi

Specijalni ventili

Water Jet pumpa za izvlačenje

sp1

Ova pumpa je namenjena za izvlačenje tečnosti iz jama, pokretnih i nepokretnih cisterni, kao i za dodavanje supstanci prilikom tretmana vode. Ima dug životni vek jer nema mehanički pokretnih delova.

Prilikom prolaska tečnosti kroz ventil, zbog svoje brzine proticanja, tečnost povlači deo druge tečnosti iz bočnog ogranka pre čemu se ove dve materije mešaju.

Primene:

 • industrijski tretman voda
 • hemijski procesi u industriji
 • bazeni

Zaštitni ventil sa membranom

sp2

Zaštitni ventil sa membranom serije Z700/Z701 koriste se za merenje pritiska neutralnih i korozivnih tečnosti. Manometar je odvojen od tečnosti zaštitnom PTFE membranom. Pritisak se prenosi baferovanim fluidom koji membranu drži pod malim naponom i obezbeđuje precizno merenje.

Primene:

 • tretman vode
 • prehrambena industrija
 • hemijski procesi u industriji
 • rashlađivanje

Otvori za punjenje i odušci

sp3

Otvori i odušni ventili serija V95/V91 se pre svega koriste kada je potrebno omogućiti aeraciju ili ventilaciju kontejnera ili cevi. Plovak u V95/V91 otvara ventil kada nivo tečnosti opadne. Kada nivo opet počne da raste, plovak se podiže i zatvara dotočni otvor. Za korektno funkcionisanje neophodno je da se ventili ugrade vertikalno, tako da ucrtana strrelica pokazuje nagore.

Primene:

 • tretman vode u industriji
 • manipulacija otpadnim vodama
 • manipulacija pijaćim vodama
 • automatizaciona industrija
 • napajanja

Ventil sa ručicom

sp4

Gde god je potrebno ručno zatvaranje cevi koristi se ventil iz serije V251. Kompaktan dizajn, jednostavna i robustna konstrukcija i lako upravljanje uz maksimalnu bezbednost pri radu odlike su ovog ventila. Prilikom okretanja ručice, osovina sa navojem u telu ventila, smanjuje poprečni presek otvora i samim tim smanjuje intenzitet protoka. Ventil se mora podešavati uz pomoć alata, te je na taj način onemogućena slučajna promena setovane vrednosti otvora.

Primene:

 • tretman vode u industriji
 • automobilska industrija
 • napajanja

Ventili sa plovkom

sp5

Serija V140 ventila sa plovkom je namenja za automatsku kontrolu dotoka tečnosti u rezervoare, održavajući konstantan nivo. Ventil se pričvrsti za zid rezervoara na željenoj visini i poveže sa dotočnom cevi. Kako nivo tečnosti u rezervoaru raste i opada, tako se ventil zatvara i otvara, održavajući nivo konstantnim.

Primene:

 • tretman vode u industriji
 • hemijski procesi u industriji

Comments are closed.