virmak

srp eng
proizvodi

POM Štapovi

"POM" ACETALNA SMOLA

Acetalna smola absorbuje veoma malo vlage i ima veoma jake mehaničke karakteristike.

Izuzetan je električni izolator i ima odličnu dimenzionu stabilnost.

Postaje lomljiva na temperaturama ispod -40°C, može se veoma kratko podvrgnuti temperaturama do 150°C, a u dužem periodu temperaturama do 110°C bez promene osobina. Izolatorske karakteristike i dielektrična čvrstina joj ne zavise od temperature okoline i frekvencije struje. Ima malu propustljivost gasova i para, uključujući i organske substance.

Jake kiseline i oksidirajući agensi ne rastvaraju homopolimere i kopolimere.

Fiziološki je bezopasna, pa je pogodna za izradu predmeta koji mogu doći u kontakt sa hranom.

Primena:

Tehnika, hemijska, elektro i avio industrija. POM je posebno primenjiva kao zamena za metal pri izradi preciznih tehničkih delova, kao što su na primerlezajevi, zupčanici, šrafovi, špulne, delovi za mašine u tekstilnoj industriji, komponente pumpi za vrelu vodu, pumpi za gorivo, spojnice za cevi. Od polufabrikata kao što su ploče i istanjeni šuplji i puni štapovi izrađuju se predmeti velike otpornosti na udarce.

Puni valjkasti štapovi

pom-puni

Ř mm gr/m
5 32
6 45
8 79
10 121
12 176
14 237
15 271
16 307
18 386
20 474
22 575
25 740
28 925
30 1060
32 1210
36 1520
40 1870
45 2370
50 2920
56 3650
60 4200
65 4950
70 5690
75 6570
80 7490
85 8430
90 9430
100 11650
110 14150
120 16900
130 19800
140 22900
150 26350
160 30000
170 33900
180 37900
200 46800
225 56500
250 72850
300 104700

nsf_certBoje: Prirodna, crna

Standardne dimenzije: 3000/1000 mm.

Šuplji valjkasti štapovi

pom-suplji

Ř mm gr/m
25 x 15 520
30 x 15 830
30 x 20 680
36 x 20 1200
36 x 25 990
40 x 20 1500
40 x 25 1300
40 x 30 1000
45 x 20 2000
45 x 30 1500
50 x 20 2600
50 x 25 2400
50 x 30 2000
56 x 30 2800
56 x 40 2000
60 x 30 3300
60 x 40 2600
65 x 30 4100
65 x 40 3300
70 x 30 4800
70 x 40 4100
70 x 50 3200
80 x 40 5700
80 x 50 4900
80 x 60 3900
90 x 50 6900
90 x 60 5700
90 x 70 4700
100 x 50 9000
100 x 70 6400
100 x 80 5400
110 x 60 10400
110 x 80 7700
120 x 60 13100
120 x 100 6400
125 x 50 15600
125 x 90 9800
130 x 100 9300
140 x 110 10600
140 x 120 7400
150 x 80 19600
150 x 100 15800
150 x 120 11300
160 x 120 15000
180 x 140 17400
180 x 150 14700
200 x 100 36200
200 x 150 23600

nsf_certBoje: Prirodna, crna

Standardne dimenzije: 2000/3000 mm.

Comments are closed.