virmak

srp eng
proizvodi

PE Presovane ploče

"PEHD"-"PELD"-"PE-UHMW" POLIETILEN

Polietilen je izuzetno otporan na hemijske agente, slabo apsorbuje vodu i ima dobre električne osobine.

Uobičajeno se koristi u opsegu temperatura -40°C do + 80°C. PE je vodootporan, ali je i otporan na rastvore soli, kiseline, baze, alkohole i benzin. Na temperatura ispod 60°C PE je nerastvorljiv u svim organskim rastvaračima.

Od jednog broja izuzetno gustih PE dozvoljeno je izrađivati konteinere i rezervoare za gorivo.

PE je bez mirisa i ukusa i fizioločki je neškodljiv i kao takav pogodan za korišćenje u prehrambenoj industriji.

PE se lako namotava tradicionalnim sistemima, a zbog svoje nepolarnosti i slabog prijanjanja, PE se teško lepi i boji.

Po površini PE se može štampati, bojiti ili lepiti kontaktnim lepilom tek nakon plazma oksidacije, oksidacionim plamenom, ozonom ili potapanjem u rastvor hromne kiseline. Prilikom mehaničke obrade PE treba obratiti pažnju da se ne pregreje.

Primena:

Tehnika, hemija, elektrika, oglašavanje i prehrambena industrija u obliku poluproizvoda kao što su štapovi, cevi i ploče. Od PE se izrađuje oprema za hemijsku industriju, kutije i kontejneri, oplate za levkove i tobogane, komponente za pumpe, komponente koje treba da klize, valjci, zupčanici, vođice i stolovi za sečenje.

Presovane ploče

debljina težina standardne veličine
mm gr/m mm
1020 x 2020
mm
1510 x 2020
mm
1220 x 4040
40 38000 na stanju na stanju
50 47500 na stanju na stanju
60 57000 na stanju po zahtevu
70 66500 na stanju po zahtevu
80 76000 na stanju po zahtevu
100 95000 na stanju po zahtevu
110 104500 na stanju  –

na stanju Na stanju

po zahtevu Po zahtevu

nsf_certBoje: crna, prirodna, zelena

Comments are closed.