virmak

srp eng
proizvodi

Kuglični ventili

Kuglični ventili tip 546

ball546

Ovo je najnoviji tip GF ventila u kojem su objedinjeni mnogi vrhunski patetni GF-a. Tip 546, je naslednik serije 346, koju je GF razvija preko 40 godina. Kao deo modularnog sistema 546 će zadovoljiti sve potrtebe korisnika, kao sve postojeće eko standarde.

Primene:

 • hemijski proces u industriji
 • merenje i kontrola
 • tretman voda
 • prehrambena industrija

Kuglični ventili tip 375

ball375

Idealan ventil za nekritične aplikacije kompletno izrađen od PVC-U.

Primene:

 • nekritične hemijske aplikacije
 • tretman vode
 • bazeni

Kuglični ventili tip 343

ball343

Ventil za aplikacije mešanja. Može biti u horizontalnoj sa T ili L ručicom i i u vertikalnoj verziji sa L ručicom.

Primene:

 • CPI
 • merenje i kontrola
 • tretman voda

Kuglični ventili tip 323

ball323

Ovaj tip ventila je namenjen za egzaktno doziranje

Primene:

 • gde god je potrebno fino doziranje

Kuglični ventili tip 322

ball322

Idealan ventil za korišćenje u labarotorijama.

Primene:

 • sve primene u labarotoriji i slične primene

Kuglični ventili tip 353 – 355

ball353

Coloro je izrađen kao monoblok i idealan je za osnovne aplikacije sa vodom.

Postoje verzije:

 • Tip 353 kompaktan ventil
 • Tip 354 jednostrani ventil
 • Tip 355 dvostrani ventil

Primene:

 • distribucija vode
 • poljoprivreda
 • navodnjavanje
 • uzgajališta ribe

Comments are closed.