virmak

srp eng
proizvodi

Dvoposudni fitinzi

Contain-It Plus

containit

Za kontrolisan prenos agresivnih materija koriste se pvi dvostruki fitinzi. Oko osnovne cevi za prenos, nalazi se još jedna, zaštitna cev. U slučaju curenja tečnosti iz prenosne cevi, lako se može uočiti i sanirati oštećenje.

Montaža sistema se vrši u dve faze. U prvoj fazi se postavlja osnovni sistem, a u drugoj fazi se preko osnovnog sistema postavlja zaštitni.

Primene:

  • procesi sa štatnim i opasnim materijama
  • proizvodnja baterija
  • hemijska industrija
  • industrija poluprovodnika
  • proizvodnja PCB
  • metaloprerađivačka industrija

Contain – It

containit2

Ova serija je idealna za primenu u procesnim linijama u hemijskoj industriji. Kombinacijom Contain-It i GF termoplastičnih cevi dobija se se izuzetno siguran sistem za prenos materija opasnih po životnu sredinu.

Primena:

  • aplikacije sa naftom
  • benzinske pumpne stanice
  • aerodromi
  • laboratorije

Comments are closed.