virmak

srp eng
proizvodi

Ekstrudirane ploče male gustine

"PEHD"-"PELD"-"PE-UHMW" POLIETILEN

Polietilen je izuzetno otporan na hemijske agente, slabo apsorbuje vodu i ima dobre električne osobine.

Uobičajeno se koristi u opsegu temperatura -40°C do + 80°C. PE je vodootporan, ali je i otporan na rastvore soli, kiseline, baze, alkohole i benzin. Na temperatura ispod 60°C PE je nerastvorljiv u svim organskim rastvaračima.

Od jednog broja izuzetno gustih PE dozvoljeno je izrađivati konteinere i rezervoare za gorivo.

PE je bez mirisa i ukusa i fizioločki je neškodljiv i kao takav pogodan za korišćenje u prehrambenoj industriji.

PE se lako namotava tradicionalnim sistemima, a zbog svoje nepolarnosti i slabog prijanjanja, PE se teško lepi i boji.

Po površini PE se može štampati, bojiti ili lepiti kontaktnim lepilom tek nakon plazma oksidacije, oksidacionim plamenom, ozonom ili potapanjem u rastvor hromne kiseline. Prilikom mehaničke obrade PE treba obratiti pažnju da se ne pregreje.

Primena:

Tehnika, hemija, elektrika, oglašavanje i prehrambena industrija u obliku poluproizvoda kao što su štapovi, cevi i ploče. Od PE se izrađuje oprema za hemijsku industriju, kutije i kontejneri, oplate za levkove i tobogane, komponente za pumpe, komponente koje treba da klize, valjci, zupčanici, vođice i stolovi za sečenje.

Ektrudirane ploče male gustine

debljina težina dužina kotura širina kotura
mm gr/m m mm
1000
mm
1300
0,5 465 50 na stanju na stanju
0,8 745 50 na stanju
1 930 30 na stanju na stanju
1,5 1395 30 po zahtevu na stanju
2 1860 20 po zahtevu na stanju
2,5 2325 20 po zahtevu po zahtevu
3 2790 12 po zahtevu na stanju
4 3720 12 po zahtevu na stanju
5 4650 12 po zahtevu na stanju
6 5580 12 po zahtevu na stanju

na stanju Na stanju

po zahtevu Po zahtevu

nsf_certBoje: prirodna, *različite boje po zahtevu

Po zahtevu: Kotuti ili ploče različitih širina (1000 do 2000 mmm) i dužina
Ostale boje.

Comments are closed.