virmak

srp eng
proizvodi

POM Ploče

"POM" ACETALNA SMOLA

Acetalna smola absorbuje veoma malo vlage i ima veoma jake mehaničke karakteristike.

Izuzetan je električni izolator i ima odličnu dimenzionu stabilnost.

Postaje lomljiva na temperaturama ispod -40°C, može se veoma kratko podvrgnuti temperaturama do 150°C, a u dužem periodu temperaturama do 110°C bez promene osobina. Izolatorske karakteristike i dielektrična čvrstina joj ne zavise od temperature okoline i frekvencije struje. Ima malu propustljivost gasova i para, uključujući i organske substance.

Jake kiseline i oksidirajući agensi ne rastvaraju homopolimere i kopolimere.

Fiziološki je bezopasna, pa je pogodna za izradu predmeta koji mogu doći u kontakt sa hranom.

Primena:

Tehnika, hemijska, elektro i avio industrija. POM je posebno primenjiva kao zamena za metal pri izradi preciznih tehničkih delova, kao što su na primerlezajevi, zupčanici, šrafovi, špulne, delovi za mašine u tekstilnoj industriji, komponente pumpi za vrelu vodu, pumpi za gorivo, spojnice za cevi. Od polufabrikata kao što su ploče i istanjeni šuplji i puni štapovi izrađuju se predmeti velike otpornosti na udarce.

Ekstrudirane ploče

debljina  
mm gr/m
1 1480
2 2970
3 4450
4 5940
5 7360
6 8780
8 11750
10 14220
12 17560
15 21640
20 28320
25 35620
30 43910
40 56890
50 70870
60 85090
80 114410
90 126900
100 141000

nsf_certBoje: Prirodna, crna

Standardne dimenzije: 610/1000/1220×2000 mm.

Comments are closed.