virmak

srp eng
proizvodi

Izolirani fitinzi

COOL-FIT

coolfit

COOL-FIT sistem je kompletno rešenje za sekundarno hlađenje i za primenu u rashladnim uređajima.

Sistem je baziran na testiranom GF sistemu od ABS plastike koji ima i ventile i tranzicione fitinge, sada spolja izolovanom belim ili crnim slojem. Bela verzija se najčešće koristi u prehrambenoj industriji, a crna kod standardnih cevnih mreža u pumpnim stanicama i hladnjacima.

Sistem je vodonepropustan i paronepropustan. Idealan je za prenos rashlađene vode, slanih rastvora, glikolnih rastvora i rastvora organskih soli.

Primena:

  • farmaceutska industrija
  • industrija mesa
  • mlekare
  • pivare
  • prerada ribe
  • supermarketi
  • air kondicioneri
  • industrijska hladna/ledena voda

Comments are closed.