virmak

srp eng
proizvodi

Fitinzi sa cementnim lepkom

COOL-FIT

coolfit

COOL-FIT sistem je kompletno rešenje za sekundarno hlađenje i za primenu u rashladnim uređajima.

Sistem je baziran na testiranom GF sistemu od ABS plastike koji ima i ventile i tranzicione fitinge, sada spolja izolovanom belim ili crnim slojem. Bela verzija se najčešće koristi u prehrambenoj industriji, a crna kod standardnih cevnih mreža u pumpnim stanicama i hladnjacima.

Sistem je vodonepropustan i paronepropustan. Idealan je za prenos rashlađene vode, slanih rastvora, glikolnih rastvora i rastvora organskih soli.

Primena:

 • farmaceutska industrija
 • industrija mesa
 • mlekare
 • pivare
 • prerada ribe
 • supermarketi
 • air kondicioneri
 • industrijska hladna/ledena voda

PRO-FIT

profit

PRO-FIT je jedinstven sistem dimenzija od d20 do d63. Direktno povezivanje dva fitinga daje ovom sistemu izuzetnu kompaktnost. U ponudi su i PRO-FIT reduciri tako da je omogućeno spajanje cevi različitih dimenzija.

Primena:

 • oprema u fabrikama i vodovodima
 • fabrike za preradu vode
 • gde god se primenjuju PVC-U fitinzi

PVC-U

pvcu

PVC-C

pvcc

ABS

abs

Contain-It Plus

containit

Za kontrolisan prenos agresivnih materija koriste se pvi dvostruki fitinzi. Oko osnovne cevi za prenos, nalazi se još jedna, zaštitna cev. U slučaju curenja tečnosti iz prenosne cevi, lako se može uočiti i sanirati oštećenje.

Montaža sistema se vrši u dve faze. U prvoj fazi se postavlja osnovni sistem, a u drugoj fazi se preko osnovnog sistema postavlja zaštitni.

Primene:

 • procesi sa štatnim i opasnim materijama
 • proizvodnja baterija
 • hemijska industrija
 • industrija poluprovodnika
 • proizvodnaj PCB
 • metaloprerađivačka industrija

Comments are closed.