virmak

srp eng
proizvodi

Rulon ležajevi

rulonRulon® je specijalna forma TFE fluorokarbona i drugih inertnih dodataka.

Rulon A je prvi put predstavljen industriji 1952. godine kao materijal za plastične ležajeve sa malim koeficijentom trenja i odličnom otpornošću na abraziju. Odmah je upotrebljen u mnogim aplikacijama kao materijal za ležajeve jer mi nije potrebno podmazivanje i ne menja osobine u opsegu temperatura od -240° do +290°C), pri čemu mu ne smeta rad u sredini sa korozivnim materijama. Rulon A je 1000 puta mehanički otporniji od TFE, manje se deformiše prilikom opterećenja, švršći je i ima veću švrstinu prilikom stiskanja. manjhas a 1,000-fold increase in wear resistance over TFE, lower deformation under load, greater stiffness and higher compressive strength.

Danas se Rulon® široko koristi u električnoj, mašinskoj i hemijskoj industriji. Od proizvodnje prvog Rulon A, do danas su proizvedene mnoge druge formule za specijalne namene lap što su Rulon 123, 125, 142, 488, 641, 998, 999, DC1042, DC7035, AR, B, E, F, H, J, K, LR, W2, XL i II.

Većina Rulon®-a se moež naću u različitim oblicima kao što su ektrudirani štapovi i ploče, cevi, izliveni štapovi, cevi i ploče po određenim standardima. Pripremljeni su za dalju mašinsku obradu.
Kako su fluorokarboni izuzetno skupi, smanjeni udeo fluorokarbona u Rulonu smanjuje cenu delova izradjenih od njega, sa tim da se zbog njegovoh karakteristika dobijaju predmeti veće čvrstoć, bolje otpornosti na opterećenja.

Delovi se od poluproizvoda prave presovanjem ili oblikovanjem. Rulonova plastična memorija obezbeđuje uleganje proizvodan nakon izrade na predviđeno mesto, što obezbeđuje sigurno dihtovanje.

Rulon® se može lepiti (epoksi lepkom) na mnoge materijale, pa i na metale i drvo. Na ovaj način se dobija deo čija čvrstina zavisi od čvrstine upotrebljene osnove, a Rulon obloga mu daje mali koeficijent trenja i dobro uleganje. Rulon traka se može prilepiti na gumu kako bi se poboljšalo zaptivanje, a održala elastičnost gume.

Rulon® traka se koristi kao abrazivna barijera kod izolacionih žica za visoke temperature.

Kortišćenje Rulon®-a u tankom sloju je primenjivo u mnogim aplikacijama, kao što je formiranje dihtujućih čašica, karika i hvataljki klješta.

PRIMENA:

Niska cena, visoke performanse, nepotrebno podmazivanje. Moguć rad pri temperaturama od -240° gde su ulja beskorisna i rad do temperature +290°C.

Otporan na korozivne supstance, i na malu i veliku vlažnost.

Rulon® is trademark by Saint-Gobain Performance Plastics

Comments are closed.